Wretlings

  SÄKERHETSKONSULT  Lars Wretling AB

Välkommen Konsulting Utbildningar Film Kan själv! Om oss Kontakt
Tjänster

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsulting

 

Allmänt

Du får konsulttjänster utförda inom områdena personell bevakning, konferenssäkerhet, administrativ säkerhet, vid stölder och oegentligheter, teletekniska och mekaniska skydd, utrymningssäkerhet, tekniska undersökningar och personskydd.

 

Analyser och utredningar

Du får risk och säkerhetsanalyser av verksamheter/anläggningar, bedömning av risker och föreslag på åtgärder som sammanställs i en rapport för att underlätta beslut.

 

Upphandlingar

Dina upphandlingsunderlag för effektiv upphandling får Du från oss. De utgörs av administrativa föreskrifter och tekniska beskrivningar. Du får hjälp med utvärdering av anbud och upprättade av kontrakt. Avser upphandlingen teknisk utrustning kan Du anlita oss för att utföra kontroll under byggtiden och besiktning efter anläggningens färdigställande.

 

Utrymningssäkerhet

Du får tjänster avseende utrymningssäkerhet som omfattar analys, förslag på utrymningsplaner (dokument och skisser), utrymningsutrustning samt utbildning av personal och genomförande av utrymningsövningar.

 

Brandskyddsdokumentation

Du får hjälp med att införa Ditt Systematiska brandskyddsarbete (SBA) upprätta brandskyddsdokumentation med skriftlig redogörelse, där så behövs.  Du får allt från policy, organisation, ansvarsfördelningar, planering för nödlägen, utbildningsplaner mm.

 

 

Om Du har några frågor, tveka inte att kontakta oss på telefon

 

08-759 6778 , 070-581 31 82 eller e-mail  till info@wretlings.se

 

 

 


©SÄKERHETSKONSULT Lars Wretling AB. Alla rättigheter reserverade

 

 

Sveriges mest sedda film

"Släckning med handbrandsläckare"

 

bsl

 

Läs mer »

 

 

 

 

Utbildningsavtal

Teckna ett förmånligt utbildningsavtal med oss.